Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย

          การแข่งขันฟุตบอล Greenwing Red Champion ครั้งที่ 2 ณ สนามหญ้าเทียม จ.เชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 บรรยากาศในงานสนุกสุดมันส์... กับการแข่งขันทักษะฟุตบอล และการแข่งขันฟุตบอลของน้องๆ แต่ละโรงเรียน โดยทีมจาก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ได้แชมป์ และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้รองแชมป์ ของโซน จ.เชียงราย ไปเป็นตัวแทนแข่งขันในรอบต่อไป (รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555)

Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย Greenwing Red Champion2 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444