กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 กรีนวิงได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล HONDA RED CHAMPION 2012 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาทให้แก่นักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อเป็นรางวัลและกำลังใจให้แก่นักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จ

กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กรีนวิง มอบทุนการศึกษาให้ทีมนักฟุตบอล ร.ร.แม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444