Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 กรีนวิงได้จัดการแข่งขันฟุตบอล Greenwing Red Champion ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ขึ้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม วินเนอร์สเตเดียม จ.เชียงราย นักกีฬาทุกคน ได้ใช้ทักษะ พื้นฐานกีฬาทั้งหมดเข้าแข่งขันกันอย่างสุดความสามารถ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ จ.พะเยา ได้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทีม A และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ จ.เชียงราย ได้แก่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศไป โรงเรียนละ 5,000 บาท

Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ Greenwing Red Champion3 รอบชิงชนะเลิศ
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444