กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3

          กิจกรรม Honda Red Champion Season 3 การแข่งขันทักษะฟุตบอลของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทางภาคเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ได้จัดขึ้น เพื่อค้นหาตัวแทนภาคเหนือ ไปฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลกับทีมฟุตบอลระดับโลก Manchester United และ Liverpool โดยกรีนวิง ได้ส่งตัวแทนไปแข่งขัน 2 ทีม ได้แก่ทีม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา และทีมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จ.เชียงราย ทั้ง 2 ทีม ได้เข้ารอบ 16 ทีมจากทั้งหมด 77 ทีมทั่วภาคเหนือ และทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา ได้ผ่านไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย

กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3 กรีนวิงส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda Red Champion Season 3
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444