บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเทิง1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน บริจาคโลหิตรวม 14,350 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเทิง 1
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444