บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเชียงบาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน บริจาคโลหิตรวม 14,000 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444