บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาประตูสลี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน บริจาคโลหิตรวม 10,850 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444