บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาบ้านดู่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน บริจาคโลหิตรวม 10,500 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444