บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาแม่สรวย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 104 คน บริจาคโลหิตรวม 30,450 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444