บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเชียงของ2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน บริจาคโลหิตรวม 11,550 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ2
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444