บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาประตูชัย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน บริจาคโลหิตรวม 16,800 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูชัย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444