บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาป่าเหมือด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 61 คน บริจาคโลหิตรวม 15,400 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าเหมือด
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444