บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาป่าแดด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน บริจาคโลหิตรวม 8,500 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาป่าแดด
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444