บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่จัน1

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาแม่จัน1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 59 คน บริจาคโลหิตรวม 18,900 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่จัน1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่จัน1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่จัน1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่จัน1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่จัน1
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444