บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน บริจาคโลหิตรวม 17,500 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงบาน ครั้งที่ 2
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444