บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเวียงแก่น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน บริจาคโลหิตรวม 12,250 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงแก่น
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444