บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 118 คน บริจาคโลหิตรวม 30,900 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี ครั้งที่ 2
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444