บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเชียงม่วน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน บริจาคโลหิตรวม 18,200 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444