บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเชียงคำ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 71 คน บริจาคโลหิตรวม 20,650 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444