Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2

          กรีนวิง จัดกรรม GREENWING FOOTBALL CUB  สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557     ณ.สนาม รร.เชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย  มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งเข้าร่วม จำนวน 12 ทีม  โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร B
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2 Greenwing Football Cup 2557 สนามที่ 2
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444