บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 74 คน บริจาคโลหิตรวม 17,150 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาบ้านดู่ ครั้งที่ 2
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444