บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเวียงชัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 72 คน บริจาคโลหิตรวม 25,200 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเวียงชัย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444