บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาแม่สรวย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 94 คน บริจาคโลหิตรวม 42,300 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1 บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงของ1
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444