บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาปง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน บริจาคโลหิตรวม 30,450 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา ปง
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444