บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเชียงม่วน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน บริจาคโลหิตรวม 20,700 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาเชียงม่วน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444