บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาเวียงชัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน บริจาคโลหิตรวม 18,450 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขา เชียงรุ้ง
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444