บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาแม่สรวย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 87 คน บริจาคโลหิตรวม 27,900 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่สรวย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444