บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาจุน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน บริจาคโลหิตรวม 34,200 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาจุน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444