บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน บริจาคโลหิตรวม 18,900 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444