บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาแม่ใส เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน บริจาคโลหิตรวม 11,250 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาแม่ใส
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444