บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน บริจาคโลหิตรวม 21,600 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444