บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้

          กาชาด ร่วมกับกรีนวิง และ เอ.พี.ฮอนด้า เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต ที่กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ใจบุญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 77 คน บริจาคโลหิตรวม 27,900 cc.

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้ บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาดอกคำใต้
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444