บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา

     โครงการกรีนวิงเพื่อกาชาดของเรายังมีมาเรื่อยๆนะค่ะ วันนี้กรีนวิงร่วมกับกาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กรีนวิงสาขาปง อ.ปง จ.พะเยา ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. คะ 

     และกรีนวิงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมส่งต่อของขวัญที่มีค่าที่สุด

"จากหนึ่งหยดน้ำใจ...ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต"

บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา บริจาคโลหิต ณ กรีนวิง สาขาปง จ.พะเยา
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444