การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ

     กรีนวิงได้จัดโครงการ " Greenwing Football Cup #5 " ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน และ‪‎ภายในงานยังมีกิจกรรมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษ‬ รวมถึงกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

     หลังโครงการจบสิ้น กรีนวิงขอแสดงความยินดีกับแชมป์ " Greenwing Football Cup #5 " ทีมจากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

ตามมาด้วยที่ 2 ทีมจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 รอบชิงชนะเลิศ
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444