การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา

     ในวันที่ 12 กันยายน 2558 กรีนวิง จัดการแข่งขันฟุตบอล "GREENWING FOOTBALL CUP #5" ขึ้น ณ สนามที่ว่าการอำเภอจุน จ.พะเยา

     สรุปผลหลังจากการแข่งขัน

ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ทีม A
ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ทีม A
ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ทีม B

     กรีนวิง ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม

การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 จ.พะเยา
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444