การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย

     ในวันที่ 5 กันยายน 2558 กรีนวิง จัดการแข่งขันฟุตบอล "GREENWING FOOTBALL CUP #5" ขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย

     สรุปผลหลังจากการแข่งขัน

ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร ทีม B

     กรีนวิง ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม

การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย การแข่งขันฟุตบอล GREENWING FOOTBALL CUP#5 สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร จ.เชียงราย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444