กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเวียงชัย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) เวียงชัย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444