กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444