กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444