กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444