กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง อำเภอเทิง จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเทิง
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444