กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444