กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444