กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444