กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444