กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอพาน อ.พาน จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอพาน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444