กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาประตูสลี
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444