กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ จ.พะเยา
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ กรีนวิง สาขาเชียงคำ
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444