กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุมอำเภอป่าแดด
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444