กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กรีนวิง ร่วมกับ กาชาด จัดกิจกรรม "กรีนวิงเพื่อกาชาด" รับบริจาคโลหิต ขึ้น ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน กรีนวิงเพื่อกาชาด ปีที่3 (2016) ณ หอประชุม อบต.แม่สลองใน
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444